Klassieke homeopathie

Homeopathie in combinatie met andere therapievormen
Wat de aanleiding ook is voor een afspraak, een mentaal-emotionele of fysieke klacht, relatie-problemen, een kindertolk®-consult of levens- en zingevingsvragen, vrijwel altijd gebruik ik Klassieke homeopathie als basis.

Homeopathie is een natuurlijke en wetenschappelijke geneeswijze. De grondlegger ervan is Samuel Hahnemann. Hij was arts en scheikundige. In de tweede helft van de achttiende eeuw ontdekte hij een belangrijke natuurwet: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat diezelfde verschijnselen te genezen. Dit is het basisprincipe van de homeopathie geworden.

Homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt uit natuurlijke producten. Je kunt hierbij denken aan stoffen uit planten, dieren en mineralen. Deze stoffen zetten lichaam en geest aan zichzelf te genezen. Medicamenten die door een reguliere huisarts of specialist zijn voorgeschreven, kunnen als dat nodig is, worden gebruikt naast de homeopatische middelen.

Naast bewustwording middels counseling, is homeopathie een prachtige ondersteuning om de knop werkelijk om te kunnen zetten. Soms kies ik hiervoor al in een vroeg stadium, soms wat later in het proces. Dat is per persoon verschillend.

De homeopathische anamnese
Om een juist homeopathisch middel voor je te kunnen bepalen, neem ik een extra specifieke anamnese af die ongeveer 1,5 uur in beslag neemt. Samen met datgene wat ik al van je weet maakt dat het plaatje compleet.

Klassieke homeopathie helpt blokkades helder maken en op te lossen. Ook uit eventueel vorige generaties. Daar waar het in jouzelf en jouw leven nog niet stroomt, waar je fysieke ongemakken ervaart, waar emoties nog vastzitten of waar sterke overtuigingen je in hun greep houden kan homeopathie verlichting brengen.

Ik schrijf je een persoonlijk passend homeopathisch middel voor ter ondersteuning van jouw proces. Dit middel geeft een prikkel af aan jouw zelfgenezend vermogen. Soms merk je al heel snel verandering, soms kost dit iets meer tijd als de verstoring dieper/langer aanwezig is.

Homeopathie helpt bij het worden van onszelf!
Niet alleen één klacht verbetert, maar jouw algehele constitutie. Dit is vaak het eerst merkbaar aan je energie. Je bent minder moe en voelt je fitter. Het middel geeft ons lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel een prikkel richting zelfheling. In feite helpt klassieke homeopathie ons bij het worden van onszelf.

Ik heb ooit een cliënt na inname van een middel horen zeggen: ‘het lijkt wel alsof er iets van me is afgevallen. Het kost geen moeite meer om anders te denken over mezelf, ik dacht dat het hard werken zou blijven, maar ik dénk nu gewoon anders. Héél wonderlijk.’

En zo werkt Klassieke homeopathie dus blijkbaar: De leugens over onszelf, beperkingen en stagnaties vallen af. Wat overblijft ben jij met jouw waarheid. Jij, zoals jij bedoeld bent te zijn!

Telefonisch spreekuur

Op werkdagen van 12.15 – 12.45 uur