Welkom bij De Nije Sinne

Bewustzijn
Bewustzijn! Misschien wel het meest belangrijke woord in deze tijd. Een toverwoord soms ook, dat we vrijwel overal aangereikt krijgen als oplossing voor welke individuele en/of collectieve problemen dan ook. En dit klopt ook zeker! Oplettend worden, alert zijn en blijven, present zijn, aandacht hebben voor onze eigen gedachten, gevoelens en emoties en gedragspatronen is essentieel.

Toch blijkt vaak enkel 'bewustzijn' alleen niet voldoende. Om dit bewustzijn namelijk ook wérkelijk haar helende gang te kunnen laten gaan, is compassie met onszelf een tweede noodzakelijke voorwaarde. Datgene waar we ons bewust van worden, heeft het nodig in liefde te worden ontvangen. En hoe vaak gebeurt het niet, dat we toch kritisch of oordelend tegenover stukjes van onszelf staan omdat ze ons niet bevallen. Kennen we niet allemaal het verlangen om deze stukjes weg te willen therapieën? Maar dit is echter niet zoals het werkt.

Levenskunst
De sleutel bij transformatie ligt altijd in ons hart. Pas wanneer we deze sleutel vinden en alles wat we ontmoeten in onszelf ook vanuit ons liefdevolle hart tegemoet kunnen treden, juíst die lastige stukjes, kan heling plaatsvinden. En op dat moment zijn we bezig met Levenskunst.

Binnen De Nije Sinne werk ik aan jouw bewustzijn en levenskunst met altijd als beginpunt jouw waarheid van dit moment! Jouw waarheid over jezelf, jouw emoties, je gedachten, overtuigingen, jouw lichaam, je partner of jouw/jullie kind(eren). Leren luisteren en met wijsheid en respect handelen naar deze waarheid is de leidraad in mijn één op één consulten met jou en in de groepsworkshops die ik geef. Meer over De Nije Sinne Meer

Nieuws

cursusruimtemetmensenWelkom bij de Oudercursus "Je kind leren verstaan!"

16 oktober 2015, De Zilk
→ Meer

Spiegelmethode PresentChild®

fluisterkind120Tussen ouder en kind is een onlosmakelijke band. Kinderen reageren op delen die wij ons als ouders allang niet meer bewust zijn, het zijn vaak juist deze delen die zij spiegelen  Meer

Je hart over de hindernis

handjes

 

Werp je hart over de hindernis en de rest volgt vanzelf..

Norman Vincent Peale